Make your own free website on Tripod.com

Morten Pedersen - website

Brumleby historie

Forside
Brumleby historie
Brumleby fotos
Brumleby fotos2
Vårfest
Lejlighed - plan
Autocad 3D
Illustrationer
Layout
Layout2
Grafik
Billedmanipulation
Animationer
Akvarel
Fiskerihavnen
Fotoalbum
Fotoalbum2
Links
Som en konsekvens af koleraepidemien i København blev Brumleby - under det oprindelige navn "Lægeforeningens boliger" - bygget på Østerfælled.

Pengene til byggeriet, som gik i gang i 1853, havde lægeforeningen indsamlet på privat basis. Lægeforeningen ønskede at skabe sunde men billige boliger til arbejderklassen, og gav opgaven til arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll.

I byggeriets første etape, der strakte sig fra 1853-1857, blev der bygget 240 meget små et- og torums lejligheder, hvor der i starten boede ca. 900 mennesker. Da byggeriet var fuldt udbygget var der ca. 550 lejligheder i Brumleby, der husede ca. 2500 mennesker. Selve lejlighederne var ikke meget anderledes, end dem i lejekasernerne, men der var plads, lys og luft mellem husene, og folk boede ikke så tæt som inde i brokvartererne. Desuden var der fællesarealer, badeanstalt, brugsforening, bibliotek, forsamlingshus, værksteder og brandstation i Brumleby.

Byggeriet har italienske landarbejderboliger som inspirationskilde og er bygget som rækkehuse i to etager. De gule og hvide husblokke er 50 meter lange med syv indgangsdøre, der hver fører ind til 1 eller flere lejligheder. Til stuelejlighederne hører småhaver mens arealerne mellem blokkene er delt mellem privathaver og fællesareal.

Brumleby indgår flere steder i litteraturen f.eks. hos Martin Andersen Nexø. En historisk beskrivelse af bebyggelsen findes i "Brumlebys historiebog" af Hans Helge Madsen.

Brumleby har siden 1970'erne haft mange slagsmål med ejerne/myndighederne, der helst lod bebyggelsen forfalde så den var lettere at få kondemneret til fordel for luksusbyggeri med gode skatteydere som beboere. Dette medvirkede til et stærkt beboersammenhold, der eksisterer den dag i dag. Beboerne deltager i frivillige arbejdsgrupper til varetagelse af bebyggelsens interesseområder såsom legeplads, værksteder, vedligeholdelse, mm.

Fra 1990-96 blev Brumleby renoveret i samarbejde med beboerne og i 1997 blev Brumleby sammen med Øksnehallen og Ny Carlsberg Glyptotek tildelt Europa Nostra's Pris for bevaring og renovering. I 2002 blev Brumleby solgt af Københavns Kommunes byfornyelsesselskab og omdannet til Brumleby Almene Andelsboligforening, administreret af KAB. I 2004 blev Brumleby medtaget i den såkaldte kulturkanon under arkitektur.

I 2005 blev der udlagt kabler til internet og etableret eget bredbånd med IP-telefoni.

brby-gammel.jpg

Illustration fra flyveskrift udsendt 1853

e66-hjemmeside.jpg

Min lejlighed på 60 m2 på første sal inkluderer også 60 m2 loft. Desuden har man adgang til fælles haver mellem blokkene samt cykel/vaskehus.
 
Efter renoveringen 1991-96 blev Brumleby til Brumleby Almennyttige Andelsboligforening, hvorefter en lejlighed som denne koster ca. 4500,- incl. varme, antenne og á conto varme/el.

brumleeby.jpg

Et kig ind mellem to blokke
 

brumle-web.jpg

Et hjørne af en blok med en af de små haver som hører til stueetagen

brumlebr-traer.jpg

En allé adskiller Bindelbøll- fra Klein-blokkene.